فرنگیس حیدرپور 4/5 (1)

گیلان غرب که به واسطه دلاوری‌ها و شجاعت مردان و زنانش و مقاومت جانانه در برابر تهاجم رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس، ازRead More